Postup pro rezervaci

REGISTRACE

Na adrese https://tcholesov.zamluv.cz/


V záložce REGISTRACE, vyplňte registrační údaje

REZERVACE 

V záložce ROZVRH vyberte požadovaný dvorec a termín rezervace.

Vytvořte rezervaci.

V případě, že požadujete zrušení rezervace, postupujte následovně.
Rozklikněte vaši rezervaci a vyberte záložku Smazání rezervace, následně vyplňte důvod smazání a potvrďte.