Výroční schůze 27. 1. 2017

07.12.2016 13:39

Vážení členové,

na základě rozhodnutí výkonného výboru TC Holešov, z. s., svolávám valnou hromadu, která se koná v pátek dne 27. 1. 2017 v 17 hod. v restauraci Sportcentra na Tovární ulici.

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, programu, volba pracovního předsednictva a mandátové komise

2. Zpráva o činnosti VV TC Holešov, z. s., za období 2016.

3. Zpráva o hospodaření za období 2016.

4. Zpráva o revizi hospodaření za období 2016.

5. Zpráva mandátové komise

6. Výše členských příspěvků na rok 2017

7. Plán práce na rok 2017

8. Přihlášení družstev do soutěží tenisového svazu

9. Diskuse k předneseným zprávám a návrhům

10. Schválení návrhu usnesení Valné hromady

11. Ukončení Valné hromady

Těšíme se na Vás.

Výbor TC Holešov