POZVÁNKA na valnou hromadu TC Holešov

12.01.2016 21:13

Vážení členové,
na základě rozhodnutí výkonného výboru TC Holešov, z. s., svolávám valnou hromadu, která se koná dne 22. 1. 2016 v 17 hod. v restauraci Sportcentra na Tovární ulici.

Návrh programu:

 1. Zahájení, schválení jednacího řádu, programu, volba pracovního předsednictva a mandátové komise
 2. Zpráva o činnosti VV TC Holešov, z. s., za období 2015.
 3. Zpráva o hospodaření za období 2015.
 4. Zpráva o revizi hospodaření za období 2015.
 5. Zpráva mandátové komise
 6. Změna názvu a stanov spolku dle nového Občanského zákoníku
 7. Volby členů Výkonného výboru, Kontrolní komise a předsedy spolku na 4leté období 2016-2019.
 8. Výše členských příspěvků na rok 2016
 9. Plán práce na rok 2016
 10. Přihlášení družstev do soutěží tenisového svazu
 11. Diskuse k předneseným zprávám a návrhům
 12. Schválení návrhu usnesení Valné hromady
 13. Ukončení Valné hromady

Zdeněk Janalík
Předseda TC