POZVÁNKA na valnou hromadu TC Holešov, z.s.

17.01.2019 11:59

Vážení členové,

na základě rozhodnutí výkonného výboru TC Holešov, z. s., svolávám valnou hromadu, která se koná v sobotu dne 26. 1. 2018 v 18 hod. v restauraci Internátu "A" policejní školy v Holešově.

Návrh programu:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, programu, volba pracovního předsednictva a mandátové komise

2. Zpráva o činnosti VV TC Holešov, z. s., za období 2018.

3. Zpráva o hospodaření za období 2018.

4. Zpráva o revizi hospodaření za období 2018.

5. Zpráva mandátové komise.

6. Výše členských příspěvků na rok 2019.

7. Plán práce na rok 2019.

8. Přihlášení družstev do soutěží tenisového svazu.

9. Diskuse k předneseným zprávám a návrhům.

10. Schválení návrhu usnesení Valné hromady.

11. Ukončení Valné hromady.

Těšíme se na Vás.

Výbor TC Holešov