Členské příspěvky 2017

03.05.2017 15:58

Členské příspěvky - plaťte s radostí a potěšením co nejdříve, nejpozději však do konce května 2017 :-)

  • Muži 1.700 Kč 
  • Ženy 1.000 Kč
  • Senioři 700 Kč
  • Žáci, dorostenci a studenti 500 Kč

Příspěvky v hotovosti vybírá pan Kukla nebo pan Leško.

Nejlépe, když zaplatíte bezhotovostně a to s uvedením jména ve vzkazu na účet u KB 107-8732210237/0100.

Pronájem kurtů (nečlenům TC Holešov)
• dvouhra 120 Kč / 1 hod. a kurt (2 hráči nečlenové po 60 Kč)
• čtyřhra 160 Kč / 1 hod. a kurt (4 hráči nečlenové po 40 Kč)

Výbor TC Holešov, z. s.