Historie

100 let existence tenisu v Holešově (1905-2005)

 

1905-1925

Na schůzi sportovního komitétu dne 31. 5. 1905 došlo k rozhodnutí o zřízení tenisového hřiště na Střelnici. Současně bylo přijato usnesení založit spolek pod názvem „Sportovní klub Holešov“. Prvním starostou klubu byl zvolen p. Hrubý. Tenisové hřište bylo oploceno a postupně se z příspěvků členů dokupovalo nezbytné nářadí a zařízení pro pravidelnou údržbu. V roce 1907 bylo rozhodnuto o stavbě altánku, který měl sloužit jako převlékárna pro hráče. V roce 1910 byl stavitelem Rolkem upraven tenisový dvorec ze směsi písku, cementu a dřevěných pilin.

Zájem o tenis stoupal a již v roce 1911 se uskutečnilo první meziměstské utkání s SK Haná Kroměříž. To vedlo k rozhodnutí přistavět v roce 1912 druhý dvorec. V následujícím roce byla sehrána tři meziměstská utkání (Vsetín, Uherské Hradiště, Přerov) a celek Holešova všechna utkání vyhrál. V tomto období bylo již 96 zájemců o tenis. První světová válka přerušila dobře se rozvíjející činnost klubu. V roce 1919 SK Holešov porazil všechny své soupeře a získal první místo na Moravě.

V roce 1924 nastaly problémy, pozemek na kterém byly dvorce patřil obci, ta v tomto prostoru zajišťovala těžbu písku a dvorce zrušila. Díky nadšení a odhodlání zájemců o tenis, jenž uspořádali veřejnou sbírku, se podařilo ještě v témže roce zbudovat dva nové dvorce. U příležitosti oslav reálného gymnázia uspořádal SK Holešov spolu s akademickým klubem 1.lawntenisový turnaj o studentské mistrovství Moravy. Holešovští v něm obsadili první místa. V té době vedl klub lékárník Hauk. Pod jeho vedením vznikl i třetí dvorec.

 

1925-1945

Desetiletí 1925-1935 přineslo obrovský rozvoj. Během této doby bylo uspořádáno mnoho turnajů za účasti nejlepších tenistů Moravy, Čech a Slovenska. To velmi ovlivnilo tehdejšího nejlepšího hráče Holešova Vladimíra Zaorálka. V roce 1926 získal juniorský mistrovský titul v Pardubicích, v roce 1927 se stal mistrem vysokých škol. Byl nominován do reprezentačního družstva pro mezinárodní zápasy s Itálií, Španělskem, Rumunskem. Všechna svá utkání vyhrál. Na světovém mistrovství vysokých škol získal ve dvouhrách třetí místo. Jeho úspěchy měly značný vliv na další vývoj tenisu v Holešově. Silné smíšené družstvo vytvořil učitel Mlodzik. Na dvorcích vyrostli noví dobří tenisté, bratři Pastrnkové, Žeravové.

V roce 1940 byl do Holešova povolán odborník na stavbu dvorců pan Lustig. I v tomto náročném válečném období se hrál v Holešově tenis na vysoké úrovni. V roce 1943 se v Pardubicích konalo mistrovství Čech a Moravy. Miroslav Pastrnek ve dvouhře a čtyřhře získal třetí cenu.

 

1945-1965

Poválečné období tenisu příliš nepřálo. Přesto i v této době dosahovali hráči Miroslav Pastrnek, Oldřich Žerava a Miroslav Zaorálek vynikajících výsledků. Byly to největší úspěchy v historii klubu. Po roce 1948 útlum pokračoval, vytratily se sponzorské příspěvky a hřiště spravovali dobrovolníci. V této době se vedení klubu ujal Vladimír Chytílek. Začala se hrát soutěž smíšených družstev. Pozvolna přibývalo nových členů, vedení mládeže se ujali nadšení rodiče nebo vyjímečně dobří hráči oddílu. V roce 1959 se vedení ujal František Nesvadba. K aktivním členům se připojil i Jaroslav Konečný, díky odpracovaným brigádnickým hodinám se prostředí klubu postupně zlepšovalo.

 

1965-2005

Tenisový klub byl společně s ostatními oddíly začleněn do TJ Holešov. Družstvo dospělých hrálo krajskou soutěž II. třídy, do soutěží bylo přihlášeno družstvo dorostu. Hráčská základna byla dobrá. Do soutěží byla přihlášena družstva „A“ i „B“. Novým předsedou klubu byl zvolen pan Vítězslav Kovařík. V roce 1983 se na našich dvorcích poprvé uskutečnil turnaj neregistrovaných hráčů. S chodem oddílu byla neodmyslitelně spjata jména Vladimír Jirsa, Ferdinand Kukla, Jiří Režný a další.

V roce 1986 byl uspořádán první ročník turnaje mladších žáků „Memoriál Miroslava Pastrnka“. Tento turnaj se od tohoto roku pořádá do současnosti. V devadesátých letech byla družstva žáků, dorostu a dospělých zařazena do sdruženého okresního přeboru. Největšího úspěchu dosáhlo družstvo žáků v sezoně 2000, kde postoupilo do nejvyšší republikové soutěže - jihomoravské ligy a v následujícím ročníku obsadilo v této soutěži 6.místo. Družstvo dorostu hrálo druhou nejvyšší soutěž - krajský přebor I.třídy. Po mnoha úspěšných letech družstvo dospělých opustilo soutěž. V roce 2001 došlo k výrazným změnám v organizačním uspořádání TJ Holešov. Dne 16. 3. 2001 byly na vlastní žádost vyčleněny oddíly stolního tenisu, kopané a tenisu. Oddíl se stal právním subjektem a začal vystupovat pod označením „TC Holešov“.