Novinky

03.05.2017 15:58
Členské příspěvky - plaťte s radostí a potěšením co nejdříve, nejpozději však do konce května 2017 :-) Muži 1.700 Kč  Ženy 1.000 Kč Senioři 700 Kč Žáci, dorostenci a studenti 500 Kč Příspěvky v hotovosti vybírá pan Kukla nebo pan Leško. Nejlépe, když zaplatíte bezhotovostně a to s...
11.04.2017 16:43
Vážení členové, od letošní sezóny budou probíhat všechny rezervace na tenisové dvorce on-line. Pravidla jsou nastaveny takto: Každý zájemce je povinen si vytvořit registrace na stránkách rezervačního systému a následně může provádět rezervace na jednotlivé dvorce.  Každý, kdo nebude v...
27.03.2017 19:43
Vážení členové a příznivci tenisu, v sobotu 1. 4. 2017 proběhne od 9 hod na tenisovýxh kurtech na Střelnici společná jarní brigáda. Více informací podá správce pan Kukla tel. 723 262 588. Těšíme se na vaši účast. TC Holešov
15.02.2017 11:41
Vážení členové, zápis z valné hormady, konané dne 27.1.2017 . TC Holešov
07.12.2016 13:39
Vážení členové, na základě rozhodnutí výkonného výboru TC Holešov, z. s., svolávám valnou hromadu, která se koná v pátek dne 27. 1. 2017 v 17 hod. v restauraci Sportcentra na Tovární ulici. Návrh programu: 1. Zahájení, schválení jednacího řádu, programu, volba pracovního předsednictva a mandátové...
07.09.2016 14:33
První zářijovou sobotu 3. 9. 2016 se uskutečnil další ročník již tradičního přeboru TC Holešov ve čtyřhrách pro rok 2016, kterého se zúčastnilo 24 párů tenistů a tenistek a početné publikum všech věkových skupin. Los rozdělil přihlášené páry do 4 skupin, ve kterých hrály dvojice každá s...
02.09.2016 13:12
skupina A skupina B skupina C skupina...
29.08.2016 12:24
Vážení sportovní přátelé! v sobotu 3. 9. 2016 se uskuteční v našem areálu již tradiční turnaj TC Holešov ve čtyřhrách. Turnaje se zúčastní 24 přihlášených párů. Losování turnaje proběhne v klubovně oddílu 1. 9. 2016 v 17,00. Sobotní sraz účastníků turnaje je v 8,00 hod. Zápisné do turnaje je 100 Kč...
02.06.2016 15:05
Vážení příznivci tenisu, i v letošním roce se náš tenisový klub zapojil do soutěže smíšených tenisových družstev, IV.tř., sk. FA. Výsledky můžete průběžně sledovat na našich webových stránkách www.tcholesov.cz/soutezni-zapasy/. Team TC Holešov    
21.04.2016 09:20
Vážení příznivci tenisu, tenisové kurty v Holešově na Střelnici budou od soboty 23. 4. 2016 otevřeny. Pro letošní sezónu platí nový ceník. Pro členy TC Holešov je stanoven termín pro zaplacení členských příspěvků do 31. 5. 2016 Přejeme Vám příjemně strávené chvíle s tenisem. TC Holešov
<< 1 | 2 | 3 >>