Členské příspěvky 2023

Vážení tenisoví přátelé,

 

jelikož poslední dvě sezóny byly pro TC Holešov investičně velmi náročné, rád bych touto cestou požádal Ty z Vás, kteří mohou již nyní nebo v brzké době uhradit členské příspěvky pro sezónu 2023, aby takto učinili, jelikož náklady na úvodu sezóny jsou vždy vysoké (pronájem hal pro mládež, nákup antuky, příprava tenisových kurů, úhrada záloh na energie, apod.) a příjmy v podstatě žádné.

 

Předem všem moc děkuji a věřím, že letošní sezóna bude přinejmenším stejně úspěšná, jako ty předchozí.

 

Ing. Miroslav Pánek

Pokladník