Poděkování městu Holešov

Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu Holešov za mimořádnou dotaci pro TC Holešov, díky které jsme mohli zrealizovat automatický zkrápěcí systém na všechny čtyři antukové kurty. Věříme, že tento systém přinese zkvalitnění hrací plochy a zvýšení herního komfortu.

 

Za TC Holešov

Jan Novák, předseda