Placení členských příspěvků

Chtěli bychom všem členům připomenout povinnost zaplatit členské příspěvky do konce měsíce května. Po tomto termínu, pokud člen nebude mít příspěvky zaplacené, bude povinen platit pronájem kurtů za jednorázové využití dle aktuálního ceníku, dokud nezaplatí členské příspěvky.