Ohlédnutí za tenisovým rokem 2020 a informace k nové tenisové sezóně

 

Rok 2020 byl v holešovském tenisovém světě bohatý na mnoho událostí. Celá tenisová sezóna byla provázena covidovými problémy, které se nám jistě nevyhnou ani letos. Pevně však věřím, že si i v tomto roce tenis zahrajeme do sytosti. Na začátku roku byl na valné hromadě našeho klubu zvolen lehce obměněný výbor. Jeho členové se pak dohodli na tom, že jarní přípravu kurtů se pokusí zvládnout bez přizvání firmy, která přípravu kurtů zajišťovala v minulosti. Toto rozhodnutí s sebou neslo riziko nezdaru a možné velké kritiky hráčů. Mnoho brigádnických hodin pak ale bylo odměněno nejen kvalitním povrchem, ale i ušetřenými 20.000,- Kč. Určitě je co zlepšovat, ale na to, že jsme takto kurty připravovali poprvé, to podle mě nebylo zlé. Velké díky všem, co se na této přípravě podíleli.

 

Za přispění firmy Raab Computer s.r.o. a jejího obchodního ředitele Ing. Martina Koplíka byly zřízeny nové webové stránky, vytvořen nový znak klubu a nainstalována webová kamera snímající tři kurty. Myslím, že všechny tyto záležitosti přispívají ke zlepšení klubové kultury a soudržnosti.

V průběhu sezony byly nainstalovány dělící sítě mezi kurty číslo jedna, dva a tři. Prvotní rozpočet na tyto sítě byl kolem 55.000,- Kč. Díky firmě Elektroservis Jiří Režný a firmě Jacom, pak tyto sítě klub nestály ani polovinu.

 

Klub také musel zakoupit nový notebook a účetní program, vše v hodnotě přibližně 20.000,- Kč.

Ke konci roku se pak podařilo získat z rozpočtu města Holešov mimořádnou dotaci ve výši 100.000,- Kč, která byla vázána na zřízení osvětlení kurtu č. 1. Firma AEV s.r.o z Kroměříže pak v rámci reklamy nainstalovala osvětlení i na kurt č. 2. Pokud by se osvětlení osvědčilo, budeme jednat o možnosti zakoupení i osvětlení na tento kurt.

 

V průběhu sezóny proběhlo na kurtech několik vydařených sportovně- společenských akcí. Tady bych zmínil zejména přátelské fotbalové utkání mezi TC Holešov a Old Boys Holešov, tenisové střetnutí našich hráčů s bratry Chytilovými a tradiční zářijový přebor našeho klubu ve čtyřhrách.  

Velké poděkování pak patří našim soutěžním oddílům za reprezentaci našeho klubu. Starším žákům se podařilo postoupit do vyšší soutěže a dospělým se ve vyšší soutěži podařilo udržet. Více si o soutěžní sezóně můžete přečíst na webových stránkách od vedoucích družstev. Do letošní soutěže bylo pak mimo družstev starších žáků a dospělých přihlášeno i družstvo dorostenců. Věřím, že se soutěže hrát začnou a že se společně sejdeme při podpoře našich hráčů.

 

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace nedovolila do současné doby svolat valnou hromadu, nemohli být projednány návrhy na změny v činnosti klubu. V rámci výboru projednáme, zda valnou hromadu svoláme ještě v průběhu sezóny nebo až po jejím ukončení. V současné době nechystáme žádné výrazné změny. V průběhu tohoto roku nejsou v plánu žádné mimořádné výdaje, pokud nás nepřekvapí nějaká havárie.

Členské příspěvky na rok 2021 zůstávají nezměněné. Chtěl bych Vás touto cestou vyzvat k jejich zaplacení. Placení probíhá stejně jako v minulých letech. Platby je možno zasílat na účet číslo: 107-8732210237/0100 ( do poznámky uvádět jméno a příjmení plátce) nebo zaplatit v hotovosti správci kurtů panu Kuklovi. Členské příspěvky je potřeba zaplatit do 31. 5. 2021.

 

Chtěl bych také upozornit členy klubu na možnost diskuze a vznášení dotazů a požadavků na webových stránkách našeho klubu v sekci „diskuze“.

 

V současné době probíhá příprava kurtů. Nestálé počasí a nemožnost se sdružovat ve větším počtu nám zatím brání v jejich dokončení. Jsem však přesvědčený, že vše zvládneme a kurty budou připraveny při první možnosti na nich hrát. Musím poděkovat všem, kteří jsou ochotni v tomto pomáhat.

 

Za výbor TC Holešov Vám přeji mnoho vyhraných fiftýnů a nechť prasátka stojí na Vaší straně.

 

Jan Novák

předseda TC Holešov