Poděkování městu Holešov

 

Velké díky patří městu Holešov za poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 100.000,- Kč, která byla použita na vybudování osvětlení tenisového kurtu v našem klubu.  Osvětlení kurtu značně prodlouží herní čas zejména v jarní a podzimní době. Věřím, že poskytnutí této vysoké částky, díky které bylo možno zrealizovat osvětlení kurtu, ocení všichni členové TC. 

 

 

Za TC Holešov

 

Jan Novák