Sezóna je zahájena!

Od 14.4.2020 jsou kurty otevřeny a je možné se přihlašovat v rezervačním systému. Děkuji všem co se na přípravě kurtů podíleli, odvedlo se hodně dobré práce. Myslím, že kurty jsou nachystány výborně.

Žádám Vás všechny o dodržování základních pravidel údržby antukových kurtů.

 

Před horou:

  1. Každý hráč musí být vybaven vhodnou obuví pro antukové hřiště.
  2. Hrát je možné pouze na upravené antuce, řádně zavlažené ( i mimo hrací plochu).
  3. Díry a rýhy vzniklé v průběhu hry přihrnujte antukou a zašlapávejte. 

Po hře:

  1. Dřevěným hrablem kurt srovnejte!!
  2. Síťovačkou upravte celý kurt, nikoliv jen označené hřiště!
  3. Hrablo a síťovačku vraťte na svá místa.
  4. Udržujte pořádek v celém areálu.
  5. Závady a potíže v areálu hlaste na telefonní čísla: 723 262 588, 607533004.

 

Vzhledem k situaci ohledně pandemie koronaviru je potřeba dodržovat omezující opatření v areálu TC Holešov. Je zakázano využívat sprchy, šatny. Hrát tenis se může bez používání roušek. Mimo hru se však roušky nosit musí. Rovněž platí zákaz shlukování osob!

 

JN