Sdělení členům TC Holešov

Vážení tenisoví přátelé,
chtěl bych touto cestou dostat pro co nejširší holešovskou tenisovou veřejnost pár slov. Opětovně bych chtěl poděkovat za důvěru, kterou jste do mě a celého výboru při volbách vložili. Udělám všechno co je v mých silách, abych tuto důvěru zklamal u co nejmenšího počtu z Vás. Ze zkušeností  vím, že ne všechny rozhodnutí nového výboru budou kladně hodnoceny u všech členů. Budu se však zasazovat o to, aby byly prosazovány zájmy většiny nad zájmem jednotlivce. Mám několik nápadů, jejichž realizací bych chtěl zlepšit hrací komfort a celkově zkvalitnit fungování našeho klubu. O realizaci těchto nápadů Vás chci, jménem výboru, informovat na nových webových stránkách klubu. Vůbec informovanost členů  beru za jednu z nových priorit výboru. Každému členovi bude na jeho mailovou adresu přicházet upozornění, že na webových stránkách došlo k vložení nového příspěvku s interaktivním odkazem na možnost nehlédnut na tuto změnu. Uvidíme, co se z nápadů podaří prosadit a zrealizovat. Hodnocení, jestli to vedlo ke zlepšení, nechám na Vás.

Na závěr to nedůležitější z mého sdělní- chtěl bych zcela upřímně a otevřeně poděkovat svému předchůdci ve funkci předsedy holešovského tenisového klubu Zdenkovi Janalíkovi za všechno co pro tento klub udělal. Nemůžu ani zdaleka docenit všechno, nejsem s klubem tak dlouho. Nicméně s jistotou vím, že se o rozvoj a činost  klubu zasadil velkou měrou a taky vím, že bude pro klub stále přínosem pokračování jeho činnosti ve výboru. Velmi si jeho práce vážím a oceňuji jeho schopnost vysvětlit svůj názor a přesvědčit pro něj ostatní.

 

Jan Novák

předseda TC Holešov